Celý název školy: Základní škola a mateřská škola,Bulovka,okres Liberec,příspěvková organizace

právní forma:  příspěvková organizace
ředitelka školy:  Mgr. Dana Arafa
adresa školy:      Bulovka 156, 46401 Frýdlant
IČO:                      72744880
telefon:                482343080   ( škola+školní družina)
druhá budova – odloučené pracoviště MŠ a ŠJ
adresa MŠ a ŠJ:  Bulovka 10, 46401 Frýdlant
telefon : 482343061
ID schránky: 5w9ma4u


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 
Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8 
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub 
Tel.: +420 212 242 095 
Email: poverenec@holubova.cz 
ID datové schránky: eaqq73c