Mateřská škola ( IZO: 107 564 858 ), kapacita 28 dětí ( od 1.1.2019 )

Výsledek obrázku pro šťastné dětí kreslené obrázky

ZÁPIS

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

14. května 2019 !!!!!!!!!

9:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00

vyzvedávání žádostí:

8. dubna – 13. května 2019

6:00 – 8:30 a 14:15 – 16:00

K zápisu je třeba doložit:

trvalý pobyt dítěte na území obce, potvrzení od lékaře a potvrzení o povinném očkování, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost podepsanou oběma rodiči. K zápisu není nutná spoluúčast dítěte. Pořadí odevzdaných žádostí nemá vliv na pořadí přijetí.