Vyhodnocení dotazníkového šetření v MŠ

Vážení rodiče,

v březnu 2019 jsme provedli vlastní hodnocení naší mateřské školy, ve kterém se zaměřujeme na zhodnocení školního vzdělávacího programu, podmínek vzdělávání, průběhu a výsledků vzdělávání. Toto zhodnocení má sloužit jako podklad pro práci v dalším školním roce. Proto jsme Vás požádali o vyplnění dotazníku, ve kterém jste mohli vyjádřit Váš názor na provoz a práci v naší MŠ. Nyní Vám přinášíme výsledky těchto zjištění. Pokud z Vašich odpovědí v dotazníku vyplynula nějaká otázka, budu na ni nyní reagovat. Vyjádřilo se celkem 13 rodičů.

Zde jsou výsledky vyhodnocení vašich odpovědí.

1,. Jste seznámeni se vzdělávácím programem MŠ? ANO – 13 – NE – 0

Všichni rodiče jsou seznámeni.

2. Jste spokojeni s nabídkou akcí mateřské školy ? ANO- 12 – NE- 1

Téměř všichni rodiče jsou spokojeni s nabídkou akcí.

3. Jak hodnotíte budovu MŠ – Interiér x exteriér? (1 výborně 9 , 2 -1, 3 – 1, 4-1, 5-1

75 % rodičů je spokojeno

4. Jste dostatečně informáni o všem, co se v MŠ odehrává či plánuje?

ANO – 10 – NE – 0 částečně – 3

Částečně rodiče dostávají informace jen od jedné učitelky.

5. Jste spokojeni s přístupem učitelek k Vašemu dítěti? (1 výborně 5 nedostačující )

1 – 6

3-1

5-2

částečně 4

Částečně 4 rodiče se vyjádřili, že jsou spokojeni pouze s mladší učitelkou, 2 rodiče jsou nespokojeni zcela . Spokojenost rodičů je průměrná a vyjadřují se k řešení , která by vedla k vylepšení situace – nahradit učitelku .

6. Jste spokojeni s přístupem učitelek k rodičům (1 výborně 5 nedostačující)

1 – 6

3 – 1

5-2

částečně : 4

Polovina rodičů je spokojena, druhá polovina pouze částečně nebo vůbec.

Výhrady mají pouze k jedné učitelce.

7. Jste spokojeni se skladbou jídelníčku? (1 výborně 5 nedostačující)

Jídelníček MŠ odpovídá představám rodičů.

1 – 12

2 – 1

8. Jste spokojeni s úklidem MŠ? (1 výborně 5 nedostačující)

1 – 9

2 – 4

Hodnocení úklidu je velice kladné .

  • Jakou spolupráci jste ochotni nabídnout pro podporu MŠ?

Pomoc nabídlo 8 rodičů

Spolupráci při mimoškolních aktivitách plavání, výlety, organizace akcí, doprovod

  • Jaká zlepšení v mateřské škole navrhujete ?

Vyjádřilo se 8 rodičů . Jejich návrhy vyměnit paní učitelku, která je již dlouho v mateřské škole, modernizaci interiéru, ve stravování přehled o odebraných obědech, větší informovanost v oblasti stravování,

11. Pokuste se v navržené slovní stupnici závěrem celkově ohodnotit MŠ (vyznačte odpověď)

VÝBORNÁ – VELMI DOBRÁ – PRŮMĚRNÁ -PŘIJATELNÁ -NEPŘIJATELNÁ

VÝBORNÁ -5

VELMI DOBRÁ – 5

PRŮMĚRNÁ – 3

– 3

Těší nás, že průměrná známka v hodnocení MŠ je 1. 84

Z dotazníku vyplynulo, že částečná nespokojenost pramení pouze v komunikaci s jednou paní učitelkou. Tento problém bude řešen.

Ostatní hodnocení je pro mateřskou školu velmi kladné. Děkujeme za nabídnutou spolupráci a kdykoli se ozvěte učitelkám.

Děkujeme Vám za Váš čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku a za Vaše názory. Vážíme si jich a těší nás, že se Vaše děti i Vy u nás ve školce cítíte dobře.