Oslava MDD na školní zahradě

Den plný her , zábavy, sluníčka a odměn.