Pozvánka k zápisu do 1.ročníku pro školní rok 2020/2021

Věk zapisovaných dětí

Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce
po dosažení šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Letošní zápis se týká dětí narozených v době
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky.
(školní rok má 12 měsíců – září až srpen včetně)

Děti, které měly v loňském roce odkladse musí také dostavit k zápisu.

Zápis a dokumenty

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů. Pokud rodiče a dítě mají různé adresy trvalého pobytu, je třeba doložit adresu trvalého pobytu dítěte nějakým dokumentem, např. potvrzením od vlastníka nemovitosti, že tam dítě opravdu bydlí. U cizinců jsou to dokumenty o pobytu na území České republiky, pas dítěte apod.

Zvažujete-li odklad povinné školní docházky u svého dítěte, objednejte se do pedagogicko-psychologické poradny co nejdříve, protože objednací doby jsou v době zápisu velmi dlouhé.