Informace k uvolňování opatření v oblasti školství od května 2020

Vážení rodiče,

vláda ČR rozhodla v úterý 14. 4. 2020 o postupném uvolňování některých opatření pro oblast školství:


Od pondělí 25. 5. 2020 by měla být umožněna celodenní účast žáků 1. – 5. ročníku ZŠ ve škole v tzv. školních skupinách s maximálním počtem 15 žáků ve skupině.
Účast žáků ve škole bude dobrovolná a bude zcela záležet na uvážení zákonných zástupců.
Nebude se jednat o klasickou výuku, žáci budou za asistence pedagogického pracovníka vypracovávat úkoly, které budou ostatním nadále zasílány na dálku.
Žáci, jejichž rodiče zvolí pokračování vzdělávání na dálku z domova, nebudou proti žákům ve škole jakkoliv znevýhodněni.
Zda bude moci být v provozu i školní jídelna, zatím MŠMT ani MZ neupřesnilo.

Do konce dubna 2020 vydá MŠMT metodiku k zajištění bezpečnostních opatření k ochraně žáků a pracovníků školy před šíření nemoci COVID-19 a postupy pro organizaci pobytu dětí ve škole. Na základě těchto upřesněných informací Vás budeme včas podrobněji informovat o podmínkách účasti žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020.

Podrobné informace můžete najít na webových stránkách MŠMT a Ministerstva zdravotnictví. Kontaktovat můžete také ředitelku školy na telefonu 728703840 nebo na e-mailu zs.bulovka@seznam.cz

Jménem všech pracovníků školy Vám děkuji za spolupráci, trpělivost a přeji krásné jarní dny a hlavně pevné zdraví!