I když dítě do školy či školky nepošlete, ošetřovné vám zůstane

Ošetřovné se snižovat nebude. Zůstane na 80 procentech až do konce června. Ve středu večer to schválili poslanci v rámci novely zákona o sociálním zabezpečení. Sjednotili tak i podmínky pro školy a školky a vyjasnili parametry. Nárok na ošetřovné bude mít každý rodič, který se rozhodne dítě do školy nebo školky neposlat.

Současná situace je taková, že rodiče, kteří dítě do školy pošlou, nárok na ošetřovné ztrácí. To zůstává. Nicméně dítě do školy může nastoupit dobrovolně.

Po schválení novely zákona je tak jasné, že rodičům zůstane nárok na ošetřovné i ve chvíli, kdy se rozhodnou dítě do školy či školky neposlat. Musí ale uvést důvod. Došlo právě i k rozšíření oněch důvodů.

Jsou jimi například přímo nákaza koronavirem, cukrovka, těžká obezita nebo chronické onemocnění plic. Do školy nesmí nastoupit ani tehdy, pokud žije v rodině s osobou starší 65 let nebo někým, kdo má zmíněná onemocnění.

Přidány byly i provozní důvody, tedy pokud škola nebude mít dostatek míst pro žáky. Nebo jiné vážné důvody, například pokud by byla výuka dítěte výrazně zkrácena oproti běžnému rozvrhu a rodiče by tak stejně nemohli jít do práce.  Podle stejného režimu by se po schválení změny měly řídit i školky.

Pravidla jsou k dispozici na stránkách ministerstva školství.

Zmíněné důvody uvede rodič na předepsaném tiskopisu vydaném Českou správou sociálního zabezpečení v rámci měsíčního výkazu k čerpání ošetřovného.