Informace ke způsobu hodnocení ve druhém pololetí šk.roku 2019/2020

Milí žáci, vážení rodiče,

v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, Vás informuji o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků za zmiňované 2. pololetí tohoto školního roku.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků bude vycházet v souladu s § 1 výše uvedené vyhlášky z těchto podkladů:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době od 3. 2. 2020 do 6. 3. 2020,
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy (tedy od 25. 5. 2020 pro žáky 1. stupně)
  3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Podle vyjádření MŠMT by se díky plánované změně vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, nemělo vysvědčení z tohoto pololetí vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. Vyhláška je nyní v legislativním procesu.

Bližší informace k vyhlášce č. 211/2020 Sb. najdete na webových stránkách MŠMT.

V případě jakýchkoliv dotazů k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 se můžete obrátit na konkrétní vyučující, třídní učitele, případně vedení školy.