Ukončení školního roku 2019/2020 a předání závěrečného vysvědčení

Vážení rodiče, milé děti, školní rok 2019/2020 bude ukončen dne 26.6.2020 v pátek.

Díky úpravě opatření ministerstva zdravotnictví a příznivé epidemiologické situaci, si pro vysvědčení můžou přijít osobně všichni žáci naší školy – i ti, kteří se doposud vzdělávali distančně. Před vstupem do školy budou muset předložit čestné prohlášení.

Úprava opatření ministerstva zdravotnictví se týká základních, středních, vyšších odborných škol, konzervatoří, a to včetně speciálních a základních uměleckých škol. Znamená to tedy, že mezi 22. červnem a 30. červnem 2020 je možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním, jako například již zmíněné předání vysvědčení, závěrečné focení třídy, slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem apod. Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Totéž se týká i akcí základních uměleckých škol, tedy například závěrečných koncertů.

Na pondělí a úterý ( 29.6. + 30.6.2020) je vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Ještě jednou děkujeme dětem a jejich rodičům za trpělivost a spolupráci v době opatření. V září se všichni sejdeme a nový školní rok začneme v obvyklém režimu.

Za celý kolektiv ZŠ a MŠ vám všem přeji KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY PLNÉ ÚŽASNÝCH ZÁŽITKŮ !!!

Nový školní rok 2020/2021 bude slavnostně zahájen v úterý 1.září 2020 .

Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd – MŠ – PŘÁNÍ NA ...