Provoz školy od 18.11.2020

S radostí oznamujeme, že je od 18.11.2020 povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníků .

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním
způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve
škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník),
u kterých může být přítomen zákonný zástupce.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
(kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Doporučuje se organizovat příchod, odchod
a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu
mezi žáky z různých tříd.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve
škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu
ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné
realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách
i mimo areál školy.
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém
vzduchu podle možností školy.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy je umožněn provoz školní družiny.