INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA
2021 DO 22. LEDNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá
ve stejném režimu jako v období  od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz Informací k provozu škol a školských zařízení ZDE).  

 • Nově je od 11. ledna 2021 na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10
  osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle
  manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE).  
 • Usnesením Vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12 (ZDE) byla prodloužena účinnost
  usnesení, na základě něhož bylo hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy nařízeno
  určit školu nebo školské zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti rodičů vybraných
  profesí (ZDE).