Informace k provozu škol a školských zařízení v týdnu od 25.ledna 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 25.
LEDNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne
  22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,
 • provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz
  Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 ZDE a v příloze této
  informaci): 
 • nad rámec informací uvedených v přiložené Informaci platí podle krizového opatření i nadále, že je na
  vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné
  dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve
  školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE),
 • pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které
  předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby
  vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční
  docházku. Více ZDE.
 • O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve
  středu 27. ledna 2021.