Aktuální informace k povinné ochraně dýchacích cest

AKTUÁLNÍ INFORMACE K POVINNÉ OCHRANĚ DÝCHACÍCH CEST PŘI POBYTU A POHYBU VE ŠKOLE OD ČTVRTKA 25. 2. 2021

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 22. 2. 2021 je ve školách a školských zařízeních upravena pro žáky, zaměstnance školy a další osoby, které do školy vstupují, povinnost ochrany dýchacích cest, a to následujícím způsobem:

Od čtvrtka 25. 2. 2021, nejpozději však od pondělí 1. 3. 2021, musí mít všichni žáci, zaměstnanci školy a další osoby, které do školy vstupují, při pobytu a pohybu ve škole a na akcích, které souvisí se vzděláváním, ústa a nos chráněná buď respirátorem třídy FFP 2 nebo jednorázovou zdravotnickou rouškou. 

Od uvedeného data již tedy nebude možné ve škole nosit látkové roušky, šátky, šály apodZa ochranu dýchacích cest se také nepovažuje ochranný obličejový štít. 

Povinnost ochrany dýchacích cest se nevztahuje na děti v mateřské škole a v dětské skupině.

Výše uvedené informace jsou v tuto chvíli aktuální hlavně pro žáky 1. a 2. ročníku ZŠ. V případě naší školy také pro žáky 3.ročníku. U ostatních ročníků zatím MŠMT nezveřejnilo, odkdy a za jakých podmínek by se žáci mohli vrátit na prezenční výuku do školy.

Text mimořádného opatření MZ ČR a Informační materiál MŠMT:

MZ ČR Mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání

MŠMT Informace pro školy a školská zařízení – roušky

Velké poděkování patří naší paní starostce, která s předstihem zajistila dostatečné množství dětských chirurgických roušek pro všechny kmenové žáky naší školy, kteří se vzdělávají prezenčně. Aktuálně se jedná o žáky 1.,2.,a 3. ročníku. Všichni tito žáci budou dostávat jednorázové dětské roušky ( 1ks na 1 den ) zdarma.

Děkujeme.

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍