Informace k zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022