Výskyt COVID-19 pozitivní osoby – karanténa

Informace pro rodiče žáků Základní školy, organizace: Základní škola a mateřská škola, Bulovka, okres Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Bulovka 156, 464 01: školy v souvislosti s výskytem COVID-19 pozitivní osoby

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že Vaše dítě přišlo ve škole do kontaktu s COVID–19 pozitivním pedagogem, od kterého se mohlo nakazit, vztahuje se karanténa na žáky celé třídy. Zároveň  bylo škole vydáno rozhodnutí Krajské hygienické stanice o uzavření této třídy.

V průběhu karantény děti musí absolvovat jeden PCR test na COVID-19 nejlépe mezi 5. až 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivní osobou. Pokud by se však u Vašeho dítěte vyskytly jakékoliv zdravotní potíže (rýma, bolest, hlavy, únava, zvýšená teplota aj.), odběr neodkládejte a dítě přiveďte na test ihned.

V případě, že tento PCR testy bude negativní, karanténa se dítěti ukončuje 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivní osobou 10.12.2021.

Pokud dítě PCR test neabsolvuje, karanténa mu bude ukončena po 14 dnech od rizikového kontaktu tj. 17.12.2021 .

Více informací ke stažení zde: E_mail_pro_rodiče_1stupeň ZS-Bulovka (PDF)