ZMĚNY V PRAVIDLECH TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD PONDĚLÍ 31. 1. 2022

Vážení rodiče, milí žáci,
Od pondělí 31. 1. 2022 platí výjimka z povinného školního testování pro žáky, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od data pozitivního PCR testu neuplynulo více než 30 dní. Platí tedy ochranná 30denní lhůta od pozitivního PCR testu. Po tuto dobu nejsou tito žáci povinni podrobovat se testování ve škole. Žák musí pozitivní PCR test doložit škole v písemné podobě.

Dále platí, že osobám, které prodělaly onemocnění COVID-19 potvrzené PCR testem a od pozitivního výsledku neuplynulo více než 30 dní, nebude během této ochranné lhůty nařízena karanténa v případě, že se dostanou do rizikového kontaktu s nakaženým.

Ostatní pravidla zůstávají v platnosti (nošení roušek, organizace vzdělávání atd.).