Oznámení o zvýšení cen stravného pro děti v mateřské škole od 1.3.2023

Vážení rodiče,

v souvislosti se změnou vyhlášky č.  107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, a se zvyšujícími se cenami potravin a energie, jsme

nucení od 1. 3. 2023 zvýšit ceny stravného v mateřské škole.

 

Nová výše stravného je následující

    Strávníci do 6 let                                     Strávníci od 7 do 10 let

Přesnídávka  11,-  Kč                                        Přesnídávka  12,-  Kč

Oběd             24,-  Kč                                        Oběd             26,-  Kč

Svačina         10,-  Kč                                        Svačina         11,-  Kč

 CELKEM    45,-  Kč                                        CELKEM    49,- Kč

 

Pokud hradíte úplatu za stravování dítěte v mateřské škole trvalým    

 příkazem k úhradě, je potřeba částku trvalého příkazu navýšit následovně:

 

Strávníci ve věkové kategorii do 6 let                      990,- Kč měsíčně

Strávníci ve věkové kategorii od 7 do 10 let          1078,- Kč měsíčně

 

V případě jakýchkoliv dotazů ke změně cen stravného kontaktujte vedoucí

stravování MŠ, paní Romanu Rehák Belohorcovou, na telefonu 607 702 633,

nebo 482 343 061.

 

 

V Bulovce 24. 01. 2023