administrator's posts

76 posts

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍOD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

Čtěte více ...

Provoz školy od 18.11.2020

S radostí oznamujeme, že je od 18.11.2020 povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ZŠ. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančnímzpůsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace veškole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník),u kterých může být přítomen zákonný zástupce. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách(kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).Doporučuje se organizovat příchod, odchoda pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktumezi žáky z různých tříd.Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se veškole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytuve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možnérealizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostoráchi mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvémvzduchu podle možností školy. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jednétřídy je umožněn provoz školní družiny.

Čtěte více ...

Žádost o ošetřovné od 14.10.2020

OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 14.10.2020 Vážení rodiče, na základě informací MPSV ze dne 13.10.2020 vás informujeme, že rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí nejdříve informovat zaměstnavatele o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření školského zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy a dokládat jej. Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. Prohlášení o uzavření školy včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc. Celé znění informace MPSV naleznete v příloze. Děkujeme za spolupráci. Vedení školy Soubory ke stažení mpsv-osetrovne.pdf (pdf; 168.43 KB)

Čtěte více ...