Základní škola

ZMĚNY V PRAVIDLECH TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD PONDĚLÍ 31. 1. 2022

Vážení rodiče, milí žáci, Od pondělí 31. 1. 2022 platí výjimka z povinného školního testování pro žáky, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od data pozitivního PCR testu neuplynulo více než 30 dní. Platí tedy ochranná 30denní lhůta od pozitivního PCR testu. Po tuto dobu nejsou tito žáci povinni podrobovat se testování ve škole. Žák musí pozitivní PCR test doložit škole v písemné podobě. Dále platí, že osobám, které prodělaly onemocnění COVID-19 potvrzené PCR testem a od pozitivního výsledku neuplynulo více než 30 dní, nebude během této ochranné lhůty nařízena karanténa v případě, že se dostanou do rizikového kontaktu s nakaženým. Ostatní pravidla zůstávají v platnosti (nošení roušek, organizace vzdělávání atd.).

Čtěte více ...

Výskyt COVID-19 pozitivní osoby – karanténa

Informace pro rodiče žáků Základní školy, organizace: Základní škola a mateřská škola, Bulovka, okres Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Bulovka 156, 464 01: školy v souvislosti s výskytem COVID-19 pozitivní osoby Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že Vaše dítě přišlo ve škole do kontaktu s COVID–19 pozitivním pedagogem, od kterého se mohlo nakazit, vztahuje se karanténa na žáky celé třídy. Zároveň  bylo škole vydáno rozhodnutí Krajské hygienické stanice o uzavření této třídy. V průběhu karantény děti musí absolvovat jeden PCR test na COVID-19 nejlépe mezi 5. až 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivní osobou. Pokud by se však u Vašeho dítěte vyskytly jakékoliv zdravotní potíže (rýma, bolest, hlavy, únava, zvýšená teplota aj.), odběr neodkládejte a dítě přiveďte na test ihned. V případě, že tento PCR testy bude negativní, karanténa se dítěti ukončuje 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivní osobou 10.12.2021. Pokud dítě PCR test neabsolvuje, karanténa mu bude ukončena po 14 dnech od rizikového kontaktu tj. 17.12.2021 . Více informací ke stažení zde: E_mail_pro_rodiče_1stupeň ZS-Bulovka (PDF)

Čtěte více ...

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 25. ŘÍJNA 2021 A 1. LISTOPADU 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvem zdravotnictví byl vydán Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 25. 10. 2021 (ZDE). Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19. Celé znění dokumentu ke stažení zde: priloha 0_Informace_pro skoly_COVID

Čtěte více ...

Aktuální informace k provozu školy

Vážení rodiče, MŠMT oficiálně potvrdilo prodloužení uzavření škol a školských zařízení od pondělí 22. do neděle 28. 3. 2021. Podle vyjádření vlády ČR se dá očekávat návrat dětí do MŠ a žáků 1. stupně ZŠ do školy nejdříve po Velikonocích nebo v polovině dubna 2021. Uzavřená tedy zůstává i nadále také Mateřská škola. Rodiče dětí v MŠ a žáků ZŠ mají i v dalších dnech možnost odběru obědů ve školní jídelně. V případě zájmu kontaktujte telefonicky vedoucí stravování na tel. čísle 482 343 061. Rodiče dětí mladších 10 let mají i nadále nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy a školky.

Čtěte více ...