Dotace z EU

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

PODPORA MŠ A ZŠ BULOVKA


Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zaměřuje se na personální podporu školky a školy a organizaci projektových dnů pro děti a žáky.

 

PODPORA ŠKOL SE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI ŽÁKY


Projekt je financován Evropskou unií. Zaměřuje se na podporu škol se sociálně znevýhodněnými žáky.