Školní rok 2023/2024

 

Základní škola  ( IZO: 102 217 947 ), kapacita  54 žáků ( 1.-5. ročník)

ředitelka Základní školy a mateřské školy – Mgr. Bc. Michaela Plačková

Ve školním roce 2023/2024 naší školu navštěvuje celkem 46 žáků, kteří jsou rozděleni do 3. tříd a 4 pracovních skupin.

Paní učitelky: Mgr. Bc. Michaela Plačková, Mgr. Věra Trenčanová, Mgr. Anna Židuliaková, Bc. Pavla Francová

Třída I. 1. ročník – 11 žáků – třídní učitelka Mgr. Věra Trenčanová

Třída II. 2. a 3. ročník – 17 žáků – třídní učitelka Mgr. Anna Židuliaková 

Třída III. 4.a 5. ročník – 18 žáků- třídní učitelka Mgr.Bc. Michaela Plačková

Školní družina – kapacita 30 míst , vychovatelka ŠD – Petra Novotná

Asistentky pedagoga : Barbora Ryšavá, Jarmila Nováková, Jitka Krošláková