Informace k základní škole

Informace k mateřské škole

Informace k naší jídelně

Důležitá sdělení od vedení školy

AKTUÁLNÍ INFORMACE K POVINNÉ OCHRANĚ DÝCHACÍCH CEST PŘI POBYTU A POHYBU VE ŠKOLE OD ČTVRTKA 25. 2. 2021

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 22. 2. 2021 je ve školách a školských zařízeních upravena pro žáky, zaměstnance školy a další osoby, které do školy vstupují, povinnost ochrany dýchacích cest, a to následujícím způsobem:

Od čtvrtka 25. 2. 2021, nejpozději však od pondělí 1. 3. 2021, musí mít všichni žáci, zaměstnanci školy a další osoby, které do školy vstupují, při pobytu a pohybu ve škole a na akcích, které souvisí se vzděláváním, ústa a nos chráněná buď respirátorem třídy FFP 2 nebo jednorázovou zdravotnickou rouškou. 

Od uvedeného data již tedy nebude možné ve škole nosit látkové roušky, šátky, šály apodZa ochranu dýchacích cest se také nepovažuje ochranný obličejový štít. 

Povinnost ochrany dýchacích cest se nevztahuje na děti v mateřské škole a v dětské skupině.

Výše uvedené informace jsou v tuto chvíli aktuální hlavně pro žáky 1. a 2. ročníku ZŠ. V případě naší školy také pro žáky 3.ročníku. U ostatních ročníků zatím MŠMT nezveřejnilo, odkdy a za jakých podmínek by se žáci mohli vrátit na prezenční výuku do školy.

Text mimořádného opatření MZ ČR a Informační materiál MŠMT:

MZ ČR Mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání

MŠMT Informace pro školy a školská zařízení – roušky

Velké poděkování patří naší paní starostce, která s předstihem zajistila dostatečné množství dětských chirurgických roušek pro všechny kmenové žáky naší školy, kteří se vzdělávají prezenčně. Aktuálně se jedná o žáky 1.,2.,a 3. ročníku. Všichni tito žáci budou dostávat jednorázové dětské roušky ( 1ks na 1 den ) zdarma.

Děkujeme.

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA
2021 DO 14. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a
  provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném
  režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021
  ZDE):
 • nad rámec informací uvedených v Informaci k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince platí
  podle krizového opatření i nadále, že je na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max.
  do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle
  manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE),
 • pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace
  o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na
  dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. Více ZDE.
 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 25.
LEDNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne
  22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,
 • provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz
  Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 ZDE a v příloze této
  informaci): 
 • nad rámec informací uvedených v přiložené Informaci platí podle krizového opatření i nadále, že je na
  vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné
  dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve
  školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE),
 • pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které
  předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby
  vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční
  docházku. Více ZDE.
 • O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve
  středu 27. ledna 2021.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA
2021 DO 22. LEDNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá
ve stejném režimu jako v období  od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz Informací k provozu škol a školských zařízení ZDE).  

 • Nově je od 11. ledna 2021 na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10
  osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle
  manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE).  
 • Usnesením Vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12 (ZDE) byla prodloužena účinnost
  usnesení, na základě něhož bylo hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy nařízeno
  určit školu nebo školské zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti rodičů vybraných
  profesí (ZDE).